eTerminal- terminál v mobilu eTerminal- terminál v mobilu

eTerminal- terminál v mobilu

satisfied customer of MONETA Money Bank satisfied customer of MONETA Money Bank

Klientská zóna

the woman pays cashless in the store the woman pays cashless in the store

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

efficient non-cash transaction efficient non-cash transaction

Platební terminály

quick and easy online payments quick and easy online payments

Platební brána

  bg-elements
  pytania-icon-1

  Obsluha platebního terminálu

  Pro modely Move3500, Move5000, Desk3500, Desk5000 používejte role o šířce 57 mm a max. průměr role je 40 mm.

  Existuje mnoho důvodů pro odmítnutí karty a ty závisejí na bance, která kartu vydala. Jen banka, která kartu vydala, smí a může poskytnout držiteli odpověď. Aby se předešlo tomu, že odmítnutí je komunikační chybou, můžete se pokusit o opakované provedení transakce.

  Pokud se na displeji terminálu zobrazí “Volejte MMB platební Služby” kotaktujte Centrum obsluhy akceptanta. Tato zpráva znamená, že transakce vyžaduje hlasovou autorizaci ze strany banky. V takovém případě požádá zaměstnec centra obsluhy akceptanta Vašeho zákazníka, aby uvedl osobní informace, které umožní jeho identifikaci (jméno vyražené na kartě, místo bydliště, datum narození, číslo dokumentu totožnosti nebo pasu nebo název banky, která kartu vydala). V tomto případě existují tři možné odpovědi:
  • Povolte transakci. Zaměstnanec Centra obsluhy akceptanta poskytne obchodníkovi autorizační kód, který je nutné ručně zadat na prodejním terminálu.
  • Odmítněte transakci (banka zákazníka transakci neschválí).
  • Odeberte kartu.